Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van v.o.f. Beenmode Meppelink gevestigd te Eemnes.

Beenmode Meppelink is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 31040065.

1. Totstandkoming overeenkomst.
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de klant, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een e-mail. Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Wilt u de order toch nog annuleren terwijl u deze wel hebt geplaatst verzoeken wij u ons direct ons daarvan op de hoogte te stellen voordat er kosten zijn gemaakt voor deze order. Annuleert u niet direct (binnen één uur) na orderplaatsing, dan rekenen wij 5% administratiekosten. Dit is om de kosten van het betalingsverkeer te dekken. Door het invullen van het orderformulier op de site en het aanvinken van de algemene voorwaarden, aanvaardt de consument de algemene leveringsvoorwaarden van Beenmode Meppelink en aanvaardt deze voorts dat deze voorwaarden deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de consument en Beenmode Meppelink.

 

2. Manieren van betalen.
De geplaatste orders in onze winkel dienen vooruit te worden betaald, met behulp van iDEAL .

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk Uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.  

 

3. Levertijd.  
Wij doen ons uiterste best om de meeste artikelen binnen twee à drie werkdagen aan u te leveren na betaling van de order. De levertijd is echter afhankelijk van het soort artikel en de betaalmethode. Met ons assortiment van zoveel verschillende mogelijke combinaties van maten en kleuren ontkom je er niet aan dat er soms artikelen tijdelijk niet leverbaar zijn waardoor de order vertraagd. Als een artikel niet leverbaar blijkt te zijn, sturen wij u een email. Zorg dus altijd dat uw emailadres juist is ingevuld en u deze regelmatig leest.

Conform de wet “Koop op afstand” dienen artikelen uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen door Beenmode Meppelink geleverd te worden. Zo niet dan heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. Eventuele terugbetaling dient door Beenmode Meppelink vervolgens binnen dertig dagen plaats te vinden.

 

4. Verzenden en verzendkosten.
Wij verzenden uitsluitend in Nederland. Wij rekenen voor bestellingen tot € 30,00 een bedrag van € 3,95. Van bestellingen boven de €30,00 rekenen wij geen verzendkosten.  

De post doet er meestal zo’n  twee werkdagen over om het pakket bij u af te leveren. Verzendingen geschieden steeds voor risico van de klant. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.
Mocht de postbode u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt dan daarmee en een geldig identiteitsbewijs het pakket afhalen op het postkantoor. Het pakket blijft dan drie weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Mochten wij in dergelijke situatie nogmaals het pakket aan u moeten sturen dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten en administratie kosten van vijf euro voor een normale order.
Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. U kunt dat aangeven bij het invullen van uw adresgegevens.

 

5. Ruilen van een artikel.
Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering. Dit houdt in dat de klant gerechtigd is na te gaan of het artikel conform de aanbieding is. Gedurende de zichttermijn is de klant gerechtigd de geleverde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds terug te sturen. Deze artikelen mogen uiteraard niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Beenmode Meppelink  aanvaard evenmin artikelen waarvan de sluitzegels van de verpakking verbroken zijn.

SALE artikelen kunnen niet geruild of retour gezonden worden.

Uit hygiënisch oogpunt is het ruilen van panty’s, panty-kousjes, panty-sokjes en aanverwante artikelen niet toegestaan.

6. Garantie. 
Indien de klant een beschadigd product ontvangt, wordt deze door Beenmode Meppelink kosteloos omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen vijf werkdagen na verzending contact op te nemen met Beenmode Meppelink. Wij vergoeden de door u gemaakte verzendkosten achteraf. Als het artikel bij ons binnen is moeten wij eerst kunnen beoordelen of de schade ons verwijtbaar is.

 

7. Beenmode Meppelink heeft niet het juiste artikel gestuurd.
Indien Beenmode Meppelink niet het juiste product  heeft verstuurt, wordt deze door Beenmode Meppelink kosteloos omgeruild voor het juiste dan wel in overleg een vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen vijf werkdagen contact op te nemen met Beenmode Meppelink. Wij vergoeden U de gemaakte verzendkosten achteraf. Als het artikel bij ons binnen is moeten wij de fout eerst kunnen constateren voordat er iets vergoed wordt.

 

8.Uw persoonlijke gegevens bij Beenmode Meppelink.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden.

 

9. Klachten en geschillen.
Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Beenmode Meppelink en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over u order dient u altijd binnen 7 werkdagen schriftelijk aan ons te melden..

 

10. Niet respecteren van onze voorwaarden.
Als een klant van Beenmode Meppelink onze voorwaarden niet respecteert zoals deze zijn geformuleerd vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een order. Beenmode Meppelink behoudt het recht om alle gemaakte kosten van een order achteraf wel in rekening te brengen aan de klant.


11. Prijzen.
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro’s. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.

Prijswijzigingen zijn niet meer mogelijk als er een overeenkomst met een klant gesloten is.

 

12. Herroepingsplicht
Sinds 2014 is de herroepingsplicht verlengt voor consumenten. Hierdoor hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

Consumenten hebben recht op een herroeplingsplicht van 14 kalenderdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. De voorwaarden die wij stellen zijn dat u de verpakking niet geopend mag hebben en dat u de retourkosten voor uw rekening neemt.

Beenmode Meppelink geeft aan dat het niet toegestaan is om panty’s, panty-kousjes, panty-sokjes en aanverwante artikelen te retourneren, wanneer de sluitzegel is verbroken. Dit uit hygiënisch oogpunt.

Artikelen welke in de uitverkoop/sale zijn kunt u niet retourneren.